Specialistische wondzorg

Medewerker en cliënt

Specialistische wondzorg

Na een val, een chirurgische ingreep of ten gevolge van vaatproblemen kan er een wond ontstaan. Meestal geneest een wond met de juiste zorg vrij snel. Indien dat niet het geval is en u niet in staat bent zelf de wond te verzorgen en specialistische wondzorg nodig heeft kunt u een beroep doen op een wondverpleegkundige.

Wondzorg bij u thuis

De wondverpleegkundige komt bij u thuis voor een intakegesprek. Hierbij bespreekt de wondverpleegkundige samen met u welke zorg ingezet moet worden. De wondverpleegkundige let hierbij op de ernst van uw wond, uw medische voorgeschiedenis en uw leefwijze. Al deze informatie verwerkt de wondverpleegkundige in het wondbehandelplan. Hij/zij volgt hierbij (indien aanwezig) het voorgeschreven wondbeleid van de specialist. Indien nodig overlegt de wondverpleegkundige met de (huis)arts en bestelt hij/zij de benodigde verbandmaterialen.

De wondzorg wordt uitgevoerd door een team van goed geschoolde verpleegkundigen en verzorgenden. De wondverpleegkundige coördineert de zorg en zal u regelmatig bezoeken om de wondgenezing te monitoren.

Toch naar het ziekenhuis?
Het kan zijn dat er een situatie ontstaat waarbij de wondverpleegkundige en de (huis)arts het nodig vinden om u door te verwijzen naar het ziekenhuis. Dit kan nodig zijn als de wondgenezing stagneert of als er complicaties optreden. In het ziekenhuis kan uitgebreid gekeken worden naar de situatie en behandeling plaatsvinden die thuis niet mogelijk is.

Kosten
Wondverzorging wordt vergoed door de zorgverzekering en valt onder de basisverzekering. Indien u een pgb heeft zal worden overlegd met de zorgverzekering op welke manier de wondzorg moet worden gedeclareerd. Verbandmiddelen worden vergoed en worden zo nodig besteld door de wondverpleegkundige.

Contact en aanvragen

Om hulp te ontvangen kunt u direct bij ons terecht. U kunt rechtstreeks telefonisch contact opnemen met het team in uw buurt of met ons via ons centrale telefoonnummer. Onze wondverpleegkundige neemt dan contact met u op voor een eerste afspraak.

 

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 258 258 3

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.